Welkom Body Stress Release Suzanne Gieling

Erkend practitioner sinds 2004 en aangesloten bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) en lid van de VBAG.

Op deze site kunt u ondermeer informatie vinden over mijn praktijk te Maarn gelegen aan de A12 in het midden van het land en wat Body Stress Release nu precies inhoudt.
Als er nog vragen zijn kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen.

Welkom bij Body Stress Release - Suzanne Gieling

Erkend practitioner sinds 2004 en aangesloten bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) en lid van de VBAG.

Hier vindt u onder andere informatie over mijn praktijk te Maarn gelegen aan de A12 in het midden van het land en wat Body Stress Release nu precies inhoudt.
Als er nog vragen zijn kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen.

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het individuele welzijn bevordert. Ervaart u pijn, ongemakken of beperkingen? Veel klachten hebben een logische oorzaak: vastgezette spanning in spieren of bindweefsel. Dit wordt ook wel lichaamsspanning of body stress genoemd. BSR stimuleert het lichaam om die vastgezette spierspanning los te laten. Een release is precies en effectief. De techniek is geschikt voor iedereen met klachten, jong én oud.

Wat is body stress?

Verschil tussen spanning en belemmerende body stress
Stress heeft vaak een vervelende associatie: te druk, te haastig, teveel zorgen… Maar stress is een natuurlijke kracht, noodzakelijk om te overleven. Spanning houdt ons actief, fit, alert en zet aan tot vooruitgang. Spanning is dus positief zolang het ons vooruit helpt. Het wordt echter een negatieve factor zodra het tegen ons gaat werken. Dat is het geval bij overbelasting, dan wordt onze grens van noodzakelijke spanning te vaak overschreden.
Bij (regelmatige) overbelasting is het lichaam niet meer in staat zich aan te passen. Het lichaam zal zich gaan verzetten en zet zich als het ware schrap. De stress wordt dan door het lichaam als spierspanning vastgezet. Het autonome zenuwstelsel is hiervoor verantwoordelijk en daarom hebben we er niet bewust invloed op; het lichaam reageert automatisch om ons te beschermen.
Wanneer het niveau van overbelasting is bereikt, wordt de spanning in ons lichaam opgeslagen in de dieperliggende spierlagen. Via automatische, beschermende reflexen spant het lichaam spieren en pezen aan. Daardoor worden de zenuwbanen onder druk gezet en de communicatie tussen de zenuwbanen en de hersenen wordt geheel of gedeeltelijk belemmerd. De hersenen ontvangen dan geen signaal dat er iets mis is in het lichaam dus onderneemt ons brein geen actie om het herstel in gang te zetten.

Signalen van het lichaam

Door het afgeven van signalen als pijnprikkels of vermoeidheid, probeert het lichaam ons te vertellen dat we moeten stoppen met overbelasten. Rust is nodig om die overmatige spanning te verwerken zodat het lichaam zelf weer kan herstellen. Als de rust uitblijft en we de signalen negeren, ontstaan er vaak zelfs meerdere spanningslagen. Dan kan het lichaam de stress niet meer zelf oplossen en kan Body Stress Release uitkomst bieden.

Techniek

De Body Stress Release techniek is ontwikkeld om het lichaam te helpen vastgezette spierspanning los te laten, en daarmee het zelfgenezingsproces te reactiveren.

Terwijl de cliënt volledig gekleed ligt, voert de practitioner een aantal tests uit om nauwkeurig de juiste plaats en richting van de spanningsvelden te bepalen. Dit wordt gedaan door een lichte druk uit te oefenen op verscheidene plaatsen op het lichaam en waar te nemen hoe het lichaam daarop reageert. Op deze wijze werkt het lichaam als een bio-feedback mechanisme en verstrekt het de benodigde informatie.

Daarna spoort de practitioner het lichaam aan de spanning los te laten door het uitvoeren van een lichte, doch besliste druk-impuls op de juiste plaats en in de juiste richting.

Als de body stress recent ontstaan is, zal het proces van loslaten vrij snel plaats vinden. Wanneer de stress gedurende een langere tijd – mogelijk al jaren – opgeslagen is, kan een aantal bezoeken aan de BSR-practitioner nodig zijn om de spierspanningen in de verschillende lagen van het lichaam vrij te maken. De reden hiervoor is, dat de sterk aangespannen spieren zich laagje voor laagje ontspannen totdat zij hun normale, natuurlijke spanning (’tonus’) hebben herkregen.

De toepassing van deze techniek is zacht en vriendelijk en heeft geen kracht nodig, omdat Body Stress Release gebruik maakt van de natuurlijke aard van het lichaam te streven naar een conditie zonder stress.

NB.: BSR houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses of het behandelen van ziekten. BSR localiseert slechts ‘opgeslagen’ spierspanning en stimuleert het lichaam deze los te laten, zodat het lichaam zichzelf kan blijven onderhouden en helen. Als zodanig is BSR dan ook géén substituut voor enig medisch handelen in welke vorm dan ook.

Geschiedenis

Body Stress Release is voor Nederland en Europa nog een jonge gezondheidstechniek, maar in Zuid-Afrika wordt deze methodiek al sinds 1981 toegepast. Deze techniek is ontdekt en verder ontwikkeld door het echtpaar Ewald en Gail Meggersee.
Body Stress Release is een autonome complementaire behandeltechniek die in Zuid-Afrika een zeer goede relatie heeft met de reguliere geneeskunde. Verwijzingen van cliënten vinden over en weer plaats. Er is een aantal vooraanstaande orthopedisch specialisten, onder andere orthopedisch chirurg dr. Du Toit uit Kaapstad, dat hun patiënten niet eerder wil opereren voordat is gebleken dat zelfs door middel van Body Stress Release de aandoening niet of onvoldoende te verhelpen bleek. In negentig procent van de gevallen is opereren na verzorging met Body Stress Release namelijk. niet meer nodig.

Vanaf 1981 is Body Stress Release ontwikkeld en toegepast door middel van onderzoek met inmiddels duizenden cliënten. De resultaten waren en zijn verbluffend. Body Stress Release blijkt uitermate effectief te zijn bij het herstellen van de communicatie en de coördinatie tussen de hersenen en het zenuwstelsel, daar waar het zenuwstelsel als gevolg van “body stress” niet in staat is goed te functioneren. Het wegnemen van de body stress leidt tot blijvend herstel van een breed scala aan aandoeningen dat ontstaan is door vastgezette spierspanningen (als gevolg van diverse soorten stress).
Opleidingen tot Body Stress Release Practitioner worden sinds 1992 verzorgd door de Body Stress Release Academy in Zuid-Afrika. Het is tot nu toe het enige land ter wereld waar deze unieke opleiding wordt gegeven.

BSR wordt gelukkig door een groeiend aantal ziektekostenverzekeraars vergoed.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken

Body stress door lichamelijke overbelasting kan bijvoorbeeld ontstaan door:

 • een onjuiste werkhouding
 • een (sport)blessure
 • een verkeersongeval
 • een val
 • verkeerd tillen van zware voorwerpen

Mentale overbelasting ontstaat bij heftige emoties als:

 • extreme boosheid
 • shock
 • verdriet
 • stress
 • depressie
 • burn-out of andere emotionele en psychische spanningen

Chemische overbelasting wordt, bij overgevoeligheid, veroorzaakt door het nuttigen, inademen of het via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan:

 • kunstmatige kleur- en smaakstoffen
 • cosmetica
 • parfum
 • medicatie
 • verf
 • alcohol, etc.

Gevolgen

Voorbeelden van gevolgen van teveel opgeslagen spanning in het lichaam kunnen zijn:

 • rug-, nek-, schouder- of whiplashklachten
 • hernia, spit, ischias
 • fibromyalgie
 • pijn in heupen, benen en billen
 • onrustige benen
 • pijnlijke knieën en enkels
 • tintelingen, krampen of gevoelloosheid in armen of benen
 • RSI, tennisarm, carpaal tunnel syndroom
 • sportblessures en overbelasting
 • hoofdpijn, migraine, oorsuizen
 • allergische reacties, hooikoorts, astma
 • maag- en darmklachten
 • blaasproblemen, incontinentie
 • hormonale klachten
 • zwangerschapsklachten
 • menstruatie – of overgangsklachten, vaginisme, vulvodynie
 • vermoeidheid, verstoord slaappatroon
 • burn-out, depressie

Een gezond, goed functionerend lichaam heeft een normaal vermogen tot herstel. Het is daarvoor afhankelijk van goede communicatie binnen het lichaam, dat is een taak van zenuwstelsel.

Bij overbelasting reageert het lichaam door zich aan te spannen. Die spanning kan zich opslaan in spieren, bindweefsel, pezen etc. Het weefsel wordt samengedrukt waardoor de zenuwen in dat gebied geïrriteerd raken. Dat geeft verstoring van de zenuwprikkel; de communicatie met de hersenen raakt ontregeld en dat kan allerlei klachten geven.

We zijn soms geneigd om klachten te zien als een tekortkoming van het lichaam en dus gaan we nog harder werken, nog meer sporten. Het lichaam reageert met meer verkrampingen en het zenuwstelsel wordt verder onder druk gezet. Zo ontstaat een neergaande spiraal.

Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG Klachten en geschillen

De informatie op de website is geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen.
Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd eerst een arts alvorens informatie van deze website te gebruiken.
Op deze website is copyright van toepassing. Dat betekent dat het niet is toegestaan (delen van) teksten van deze website te kopiëren en elders (op het internet) te plaatsen of te publiceren.